1_74
1_74
8_21
שיטת IRAM - Random Access Memory Individual
(גישה אקראית לזיכרון אינדיבידואלי) היא שיטה המעניקה ערך אחר לזיכרונות שליליים ויוצרת מרחב המצליח לפרק את הרגש השלילי מהזיכרון ומפנה מקום להתנסויות פנימיות חדשות המנותקות מטראומות העבר. השיטה מאמינה בניטראליות ואינה מבקשת להיחשף, מתוך הבנה שעבודה פנימית מביאה לתוצאות איכותיות יותר בזמן קצר.
Powered by ActiveTrail